Arbeidsdeskundig adviseur en specialist bij (complex) verzuim

Voor meer grip op verzuim en duurzaam inzetbare medewerkers

Ingrid Hulsen

Register Arbeidsdeskundige

AD020 is een arbeidsdeskundig adviesbureau, opgericht door Ingrid Hulsen, register arbeidsdeskundige. Mijn opdrachtgevers zijn arbodiensten, werkgevers, verzekeraars en gemeenten.

Arbeidsdeskundig onderzoek

Een arbeidsdeskundig onderzoek geeft inzicht in de mogelijkheden tot werkhervatting van een werknemer die (langdurig) ziek is en geeft concreet advies voor het nemen van stappen in de re-integratie.

Arbeidsdeskundig advies

Door arbeidsdeskundig advies in te winnen, kan een situatie weer in beweging worden gebracht en wordt helder welke vervolgstappen gezet kunnen worden om iemands inzetbaarheid te bevorderen. Zowel op korte als op lange termijn.

Loonwaardemeting

Met een loonwaardmeting geef ik advies over de loonwaarde en duurzame inzetbaarheid van de werknemer.

Ik adviseer en ondersteun bij vragen over

Vragen? Of een afspraak maken?

U kunt me mailen op

U kunt me bellen op