Arbeidsdeskundig adviesbureau AD020

Ik adviseer en ondersteun bij vragen over

  • de passendheid van werkzaamheden
  • de geschiktheid van een werknemer of verzekerde voor het uitvoeren van bepaalde werkzaamheden
  • mogelijke verbetering van het arbeidsvermogen door aanpassingen en/of voorzieningen op de werkplek
  • de vaststelling van loonwaarde van arbeid
  • de vaststelling van verdienvermogen cq mate van arbeidsongeschiktheid
  • de inzet van het juiste re-integratietraject
  • arbeids(on)geschiktheid
  • de uitvoering van de wet verbetering poortwachter
  • regelingen en subsidiemogelijkheden
  • duurzame inzetbaarheid

Vragen? Of een afspraak maken?