Arbeidsdeskundig advies

Verzuim is vaak complex. Soms speelt er meer dan alleen medische problematiek. Dit kan bijvoorbeeld gaan over een verstoorde werk-privébalans, een functie die niet goed (meer) matcht met de persoon, ruis in de communicatie of overige werkgerelateerde factoren die van invloed zijn op het verzuim.

Door arbeidsdeskundig advies in te winnen, kan de situatie weer in beweging worden gebracht en wordt helder welke vervolgstappen gezet kunnen worden om iemands inzetbaarheid te bevorderen. Zowel op korte als op lange termijn.

Ook kunt u advies inwinnen over een gezonde en veilige werkplek, bijvoorbeeld als een medewerker gezondheidsklachten ervaart. Dit kan ook in preventief opzicht. Hierbij kijk ik naar de belasting in het werk, de organisatie van het werk, de inrichting van de werkplek, de beschikbare hulpmiddelen en de werkomstandigheden.  Ik geef vervolgens advies over mogelijke aanpassingen van de werksituatie, werkhouding en/of werkwijze waarmee een ergonomische verantwoorde manier van werken wordt bevorderd.

Vragen? Of een afspraak maken?

U kunt me mailen op

U kunt me bellen op