Arbeidsdeskundig onderzoek

Soms is het onduidelijk of een werknemer in de toekomst nog zijn eigen werk kan blijven doen. Bijvoorbeeld na een langere periode van arbeidsongeschiktheid. Door een arbeidsdeskundig onderzoek in te stellen, krijgt een werkgever inzicht in mogelijkheden om de belasting van het werk aan te passen op de belastbaarheid van de werknemer, bijvoorbeeld door de inzet van hulpmiddelen of voorzieningen of een aanpassing in taken. Of, als dat niet kan, welke vervolgstappen er gezet kunnen worden zodat de werknemer zijn resterende arbeidsmogelijkheden optimaal kan benutten en de kans op inkomensbehoud wordt vergroot. Ik kijk daarbij naar wat iemand nog wél kan, terwijl ik rekening hou met beperkingen die een bedrijfsarts heeft aangegeven.

In het arbeidsdeskundig onderzoek staan de volgende vragen centraal:

  • Wat zijn de re-integratiemogelijkheden van de werknemer?
  • Is de werknemer nog in staat om zijn eigen functie/werkzaamheden uit te voeren, rekening houdend met zijn/haar belastbaarheid?
  • Zo nee, zijn de eigen werkzaamheden van de werknemer nog passend te maken?
  • Zo nee, kan de werknemer andere, passende werkzaamheden bij de eigen werkgever verrichten?
  • Zo nee, kan de werknemer andere, passende werkzaamheden bij een andere werkgever verrichten?
  • Is een vervolgtraject noodzakelijk?

Het arbeidsdeskundig onderzoek bestaat uit een gesprek met werkgever en werknemer afzonderlijk, en een gezamenlijk afrondend gesprek. Zo nodig bekijk ik de werkplek. Na afloop ontvangen zowel werkgever als werknemer een rapport met daarin mijn visie op de geschiktheid voor (eigen) werk en re-integratiemogelijkheden bij de eigen of een andere werkgever, en advies ten aanzien van het vervolg.

Een arbeidsdeskundig onderzoek laat een werkgever uitvoeren ongeveer een maand voordat het 1e ziektejaar is verstreken. Ook kan dit eerder, bijvoorbeeld als al snel duidelijk is dat de werknemer niet meer kan terugkeren bijvoorbeeld omdat er geen herstel meer wordt verwacht.

Ik onderzoek samen met werkgevers en werknemers wat het beste re-integratieresultaat oplevert, en help hen om aan hun wettelijke re-integratieverplichtingen te voldoen. Hiermee kan een mogelijke loonsanctie door het UWV worden voorkomen.

Vragen? Of een afspraak maken?

U kunt me mailen op

U kunt me bellen op