Privacyverklaring

AD020 werkt volgens een privacyreglement. U kunt dit reglement opvragen via info@ad020.nl. Wij hechten er grote waarde aan dat de privacy van u en uw werknemer(s) gewaarborgd is. Uiteraard is onze werkwijze in overeenstemming met de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp). AD020 draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk, zorgvuldig en conform de privacywetgeving wordt behandeld.